163. Kalixt II. (Calixtus)

Pocházel z burgundské šlechty, syn hraběte Viléma I. O jeho mládí se mnoho neví, první zmínka v písemných pramenech dokládá až jeho působení jako arcibiskupa z Vienny od roku 1088. Po smrti svého předchůdce Gelasia II. byl 9. února 1119 zvolen papežem. Ukončil boj o investituru, kdy se císař tak zvaným Wormským konkordátem (Pactum Calixtinum) 23. 9.1122 zřekl investitury. Svolal 1. lateránský koncil, který zakončil spory o investituru, odsoudil simonii a schválil, že manželství kněží na Západě jsou neplatná. Konkordát i následný koncil potvrdily primát římské církve v osobě papeže a zamezily tím jakýmkoliv pokusům o nezávislost ze strany velkých národních církví.