Klement III. - vzdoropapež

vzdoropapežem od 25. 6. 1080 do: 24. 3. 1084, kdy byl vyhnán z Říma

vzdoropapežem od 1085 do: 9. 5. 1086, kdy byl vyhnán z Říma

vzdoropapežem od 1087 do: 1089, kdy byl vyhnán z Říma

vzdoropapežem od 1089 do: 1093, kdy byl definitivně vyhnán z Říma

Giubert (Wibert) z Ravenny byl italský prelát, arcibiskup z Ravenny. Zpočátku arcibiskup Guibert s papežem Řehořem spolupracoval, později přešel k jeho protivníkům. Za svoje chování a vystupování v „opozici“ byl exkomunikován. Za svoje „zásluhy“ byl jmenován (zvolen) Jindřichem VI. za papeže v 1080 jako opozice vůči papeži Řehoři VII. Za jeho působení se vystřídali čtyři papežové: Řehoř VII., Viktor II., Urban II. a Paschal II. Když se Jindřich IV. zmocnil Říma a Řehoř VII. se opevnil v Andělském hradu, Giubert převzal úřad a dal si jméno Klement III. Obrat ve vývoji událostí nastal, když Jindřich musel pod nátlakem Normanů opustit Řím. Klement se uchýlil do Ravenny, odkud řídil svůj neúspěšný boj proti Řehořově straně. Do Říma se opět vrátil, když na Petrův stolec po Řehořově smrti usedl Viktor III. Vyvíjel všemožné aktivity na uznání své legitimity. Po počáteční podpoře sboru kardinálů začal v polovině devadesátých let jeho vliv slábnout; v roce 1098 musel z Říma opět utéct. V exilu prožil celý zbytek pontifikátu Viktora III. i jeho nástupce Urbana II. Po nástupu Paschala II. v roce 1099 hodlal opět bojovat, ale okolnosti byly proti němu. Uchýlil se do města Civita Castellana, kde až do své smrti 8. 9. 1100 vydával papežské buly a privilegia německým šlechticům a podepisoval se jako legitimní papež.