188. Jan XXI. (XIX.) (Ioannes)  viz. 141 papež Jan XVII.

Od roku 1245 do 1250 se stal známým pod jménem Pedro Hispano (přišel z Hispánie) a učil medicínu na univerzitě v Sieně, kde napsal dílo Summulae Logicales, odbornou příručku k Aristotelově logice, která byla na evropských univerzitách užívána více než 300 let. Jan XXI. byl lékař, zatím jediný Portugalec na svatopetrském stolci, po 245 letech opět papež jménem Jan, správně měl být XIX., Jan XVI. z r. 997 byl vzdoropapež, 141. papež Jan přijal nástupnické číslo XVII. místo správného XVI., tím přijali další papežové jménem Jan chybné číslování. Zasazoval se o spojenectví s východní církví a snažil se o udržení míru mezi křesťanskými národy. Zahájil misi za účelem obrácení Tatarů na křesťanství, avšak neúspěšně. Papež užíval nové křídlo paláce ve Viterbu, které však bylo chatrně vystavěno. Jednou během spánku se střecha nad ním propadla a on byl vážně zraněn. Zemřel o osm dní později, pravděpodobně jako jediný papež, jehož smrt zavinila nehoda.