187. Hadrián V. (Adrianus)

Pod vlivem Karla I. z Anjou byl zvolen 11. 7. papežem, aby nahradil zemřelého Inocence V. Hadrián však již 18. 8. téhož roku ve Viterbu umírá, aniž by byl vysvěcen na kněze a biskupa. Ve Viterbu je pohřben v kostele sv. Františka. Technicky vzato Hadrián V. nikdy nebyl vysvěcen na biskupa, a nemohl se tedy tak skutečně stát biskupem města Říma – tedy papežem; tradičně je však mezi papeže započítáván.