170. Hadrián IV. (Adrianus)

Byl to jediný papež anglického původu. Byl to velice energickým člověkem. Po zvolení se snažil zlikvidovat protipapežskou frakci v čele s Arnoldem Bresciou. Přitom došlo ze strany frakce k vraždě kardinála. Aby přivedl Římany k poslušnosti, vyhlásil nad městem interdikt, což výrazně ovlivnilo počet poutníků a zasáhlo místní hospodářství. Senát nato deportoval Bresciu z Říma. Hadrián IV. korunoval Fridricha Barbarossu na římského císaře. Zemřel 1. 9. 1159 na údajné udušení mouchou v jeho víně.