Honorius II. - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 28. 10. 1061 do: 31. 5. 1064, sesazen (Nezaměňovat s pozdějším papežem Honoriem II.)

Pietro Cadalus se narodil ve Veroně a r. 1046 se stal biskupem v Parmě. Byl zvolen římskou šlechtou a císařem Jindřichem IV. v rozporu s nařízením papeže Mikuláše II., že papeže mohou volit pouze kardinálové. Cadalus se snažil vojensky získat papežský stolec. Na koncilu v Ausburgu r. 1062 byl obviněn ze simonie a exkomunikován. Následující válka mezi Cadalusem (který toto neuznal) a papežem trvala asi rok. Honorius II. se nakonec vzdal, uprchl z Říma a vrátil se do Parmy. Na koncilu v Mantově r. 1064 byl rozkol formálně ukončen a legitimním papežem se stal Alexandr II. Cadalus toto rozhodnutí až do své smrti v r. 1072 neakceptoval.