162. Gelasius II.

Pocházel ze šlechtické rodiny, v mládí se stal benediktýnským mnichem v opatství Monte Casino. Odtud byl povolán papežem Urbanem II. do Říma za kancléře. Po jeho smrti spolupracoval s papežem Paschalem II. Po jeho smrti se uskutečnila první tajná volba papeže, kde byl Jan zvolen za papeže a přijal jméno Gelasius II. Hned po jeho zvolení jej zajal procísařsky laděný šlechtic Fragipani a nechal ho uvěznit, Římani jej však osvobodili. V březnu r. 1118 Jindřich V. dobyl Řím a papež před ním utekl. Později unikl až do Cluny, kde 28. 1. 1119 umírá.