169. Anastasius IV.

V době svého zvolení papežem v červenci 1153 byl děkanem kolegia kardinálů a pravděpodobně nejstarším členem tohoto orgánu. Ve svém krátkém pontifikátu se mu podařilo kladně vyřešit spor s německým králem, Friedrichem Barbarossou ohledně diecéze Magdeburg.