Anaklét II. (Anacletus) - vzdoropapež

Pietro Pierloni pocházel z Říma, z bohaté a původem židovské rodiny, která již sto let, od konverze jeho praděda ke křesťanství, podporovala reformní papežství. Byl mnichem v Cluny, studoval v Paříži. Ideově vyšel z clunyjského hnutí. Roku 1112 se stal kardinálem-jáhnem, 1120 kardinálem-knězem. Od roku 1121 působil jako legát papeže Kalixta II. v Anglii a ve Francii. Byl zvolen papežem proti Inocenci II. 14. února 1130, kardinály, kteří odmítli uznat platnost Inocencovy volby, neboť byl zvolen pouze menšinou kardinálů. Anaklet, i když měl na papežský stolec právně větší nárok, nezískal však na rozdíl od Inocence podporu větší části křesťanstva. Zemřel 25. 1. 1138.