Albert (Albertus) - vzdoropapež

Ital, který byl biskupem v Sabině. Po zatčení vzdoropapeže Theodoricha byl v únoru r. 1101 zvolen císařskými stoupenci za vzdoropapeže. Díky zásahu papeže Paschala II. byl sesazen ještě v den svého zvolení. Byl poslán do kláštera sv. Vavřince v Averse, kde také zemřel. Datum jeho úmrtí není známo.