101. Valentin (Valentinus)

Byl zvolen proti své vůli. Jeho volba nebyla ratifikována císařem, protože během pěti týdnů umírá.