147. Silvestr III.

Po vyhnání Benedikta IX. z Říma byl papežem zvolen biskup ze Sabiny Jan, který přijal jméno Silvestr III. Po čtyřech měsících se vyhnaný papež Benedikt IX. vrátil do Říma, Silvestra III. sesadil a ten se vrátil zpět do Sabiny na úřad biskupa. Na první pohled se jeví Silvestr jako vzdoropapež, ale Vatikán jej uvádí jako legitimního papeže. Toto je možná dáno tím, že Benedikt IX. byl znovu zvolen, což by naopak svědčilo o tom, že druhý pontifikát Benedikta IX. by byl nelegitimní, protože Silvestra III. sesadil. Nicméně i druhý pontifikát Benedikta IX. Vatikán uznal.