143 Sergius IV.

Byl synem švece. Přestože pocházel z chudé rodiny, ve 34 letech se stal kardinálem a po abdikaci Jana XVIII. byl zvolen na jeho místo. Sergiovi IV., je přičítána pomoc Římanům v období hladomoru.