140. Silvestr II. (Sylvester)

Gerbert z Aurillacu je považován za jednoho z největších učenců své doby. Byl významným matematikem, je autorem řady matematických prací. Připisuje se mu zavedení arabských číslic v Evropě. Seznámil se s jejich používáním ve Španělsku a dokázal z hlavy provádět výpočty, které byly velice obtížné pro ty, kteří uvažovali pomocí římských číslic. V Remeši sestrojil hydraulické varhany, které předčily všechny do té doby známé nástroje, kde vzduch musel být pumpován ručně. Zabýval se také tzv. horologií, což souvisí s problematikou měření času a vytvářením hodin. Okolo roku 996 vyrobil pro město Magdeburg mechanické hodiny - první přístroj tohoto typu, o němž se zachovaly záznamy. Jako papež Silvestr II. zahájil rozhodný boj proti široce rozšířeným praktikám svatokupectví a konkubinátu mezi duchovenstvem, trval na tom, že jenom schopný a bezúhonný muž se může stát biskupem. Toho se týká dogmatické pojednání De corpore et sanguine Domini.