120. Sergius III.

V roce 904 provedl de facto převrat a papežského trůnu se zmocnil. Dal znovu postavit Lateránskou baziliku, která se zřítila při zemětřesení r. 897. Ještě před papežskou volbou byl sveden Theodořinou dcerou Marozií, které bylo 13 let! Její matka obratným vyjednáváním a silnou podporou zajistila jeho zvolení a on podřídil papežství římskému šlechtickému rodu Theofylaktů. Jeho a Maroziiným synem byl 126. papež Jan XI. Ohledně papeže Lva V. a vzdoropapeže Kryštofa se prameny rozcházejí. Podle jedné z verzí byl pak uvězněn spolu se svým předchůdcem Lvem V. Ve vězení měli být oba na příkaz Sergia III. později uškrceni. Podle jiné verze Lva V. nechal zavraždit vzdoropapež Kryštof.