Řehoř VI - vzdoropapež

vzdoropapežem od: ? 5 1012 do: ?. 12. 1012

O jeho životě mimo období kdy, byl vzdoropapežem, se nezachovaly žádné zprávy. Řehoř se jeví jako oběť dvou významných římských rodů Tusculanů a Crescentanů. Po úmrtí Sergia IV. se k vládě v Římě dostala rodina Tusculanů, která zvolila a intronizovala nového papeže Benedikta VIII. Crescentané, kteří vládli městu již od dob císaře Otty III. zvolili do té doby neznámého Řehoře. Dlouho se spekulovalo o tom, zda byl vlastně uveden do úřadu, ale vzhledem k okolnostem, že se v Lateránském paláci usadil Benedikt, Řehořovo postavení se od počátku jevilo jako beznadějné. Uvědomil si svou pozici, dostavil se na dvůr krále Jindřicha II., kde protestoval proti vyhnání a žádal o uznání své legitimity. Jindřich II. mu přislíbil vyřešení situace, ale ve skutečnosti stál jednoznačně za Benediktem VIII., Benedictovo oficiální uznání bylo otázkou několika týdnů. Zklamaný Řehoř uznal svou prohru a od těch dob současně mizí z historie.