102. Řehoř IV (Gregorius)

Pocházel z aristokratické rodiny. Jeho zvolení si přál císař Lothar I., za papeže byl zvolen na přání spolucísaře Lothara I., který v Římě vykonával soudcovskou moc. Během svého pontifikátu vedl spory s císařem Ludvíkem I. Pobožným a jeho syny Lotharem I., Pipinem I. a Ludvíkem II. Němcem o primát duchovní moci nad světskou. Byl vzdělaný, zbožný, spravedlivý a štědrý. Dal opravit římský akvadukt Janiuculum, mlýny a zemědělské statky v okolí Říma. V r. 828 dovezli Benátčané z Alexandrie ostatky sv. Marka evangelisty. V roce 835 rozšířil na celou církev svátek Všech svatých mučedníků, slavený v Římě 1.11. Později byl svátek přejmenován na svátek Všech svatých.