129. Marinus II. (Martin III.) viz. 109. papež Marinus I.

Další papež dosazený Alberichem II. Papežem se stal starý a hodný muž, který se věnoval administrativě a snažil se přísně reformovat kněze a biskupy, především ty, kteří porušovali církevní zákony. Byl štědrý k chudým a nechal zdarma léčit nemocné.