127. Lev VII. (Leo)

Zvolen pod vlivem knížete Říma a senátora Albericha II., kterému nechal světskou vládu nad Římem. Zakročoval proti věštcům, čarodějům a kouzelníkům. Papež povolil Frederickovi z Mohuče vyhnat Židy, kteří se odmítli nechat pokřtít, ale nepovolil jejich nucené křtění.