122. Lando (Landus)

O tomto papeži je v kronikách velmi málo. Jediný zápis je o tom, že opět vládl pod vlivem Marozie. Byll posledním papežem, který užíval papežské jednoslovné jméno před ním neužívané, navíc bez řadové číslovky. Stejná situace nastala až v r. 2013 (o 1100 let později), kdy na papežský stolec usedl František.