119. Lev V.  (Leo)

Venkovský kněz z Ardey. Volitelé předpokládali, že se nechá ovládat, ale tento předpoklad se nesplnil. Měsíc po volbě a biskupském svěcení ho nechal uvěznit kardinál Kryštof (Christopher), který chtěl být papežem. Papež Lev byl ve vězení uškrcen.