104. Lev IV. (Leo)

Věnoval se obnově Říma po škodách způsobených Saracény. Jako duchovní podpora vojáků se přímo zúčastnil bitvy proti muslimským pirátům u Ostie v roce 849. U Říma dal vybudovat Leonovo město - Civitas Leonina, obehnané hradbami, které později splynulo s Římem. Okolo Vatikánu dal postavit hradby. V letech 848 – 850 přestavěl mausoleum císaře Hadriána z roku 139, zvané Andělský hrad. Na vrchol byla postavena socha sv. archanděla Michaela. Znovu obnovil a vyzdobil chrám sv. Petra vydrancovaný Saracény. V r. 853 ustanovil u každé fary školu k výuce dětí. Vydal předpisy o církevní kázni - o zachování středy a pátku jako postních dnů na památku Popeleční středy – začátek postu a Velkého pátku – den Kristovy smrti, o manželské nerozlučitelnosti, proti svatokupectví – simonii a zcizování majetku.