Kryštof (Christoforus) - vzdoropapež

vzdoropapežem od: ?. 8. 903 do: ?. 1. 904, kdy byl sesazen

Až do první poloviny 20. století byl ve většině seznamů papežů uváděn jako papež, poté byl vyřazen s ohledem na způsob, jakým se zmocnil úřadu. O jeho životě toho není mnoho známo. Měl být rodákem z Říma a jeho otec se jmenoval Lev. Byl dvorním kaplanem Lva V. a přisuzuje se mu výrok, že „Duch Svatý vychází z Otce a Syna“. Svého předchůdce Lva V. přiměl násilně k abdikaci, následně ho uvěznil a poté se nechal zvolit papežem sám. Proti němu zakročil Sergej III., nechal ho sesadit, uvěznit a ve vězení uškrtit.