145. Jan XIX. (XVIII.) (Ioannes) viz. 141 papež Jan XVII.

Byl bratrem předchozího papeže Benedikta VIII. I když byl laik, přijal všechna svěcení během jednoho dne i přes odpor kardinálů. Protože byl laik, jeho jméno se nikde v církevních spisech neobjevuje až do zvolení papežem. Byl nakloněn dohodě o uznání cařihradského patriarchy všeobecným patriarchou východu a uznání papeže patriarchou západu. Tento návrh papeže a patriarchy odmítla obě jejich poselstva a k dohodě nedošlo. Intrikami jejich pověřenců byl z nepřijetí návrhu jedním poselstvím patriarcha obviněn u papeže a druhým poselstvím papež u patriarchy.