142 Jan XVIII. (XVII.) (Ioannes) viz. 141 papež Jan XVII.

Stejně jako Siccone byl i Fasano nominován na papežství římským šlechticem Crescentiem, který ovládal Řím. Svůj pontifikát strávil převážně budováním církevní správy. Pověřil diecézi v Bambergu (Německo), aby sloužila jako základna pro misijní činnost mezi Slovany. Měl též velmi dobrý vztah k východní části církve. Nedlouho před smrtí odstoupil z úřadu a vstoupil do kláštera u sv. Pavla za hradbami, kde zemřel a byl pohřben.