141. Jan XVII. (Ioannes)

Siccone byl nominován na papežství římským šlechticem Crescentiem, který ovládal Řím, v opozici vůči Ottovi III. Než se stal Siccone knězem, byl ženatý, měl tři syny, kteří se později stali biskupy. Od tohoto papeže je chybné počítání papežů jménem Jan, protože Jan XVI. Filagatós byl vzdoropapež.