Jan XVI. - vzdoropapež

vzdoropapežem od: ?. 2. 997 do: ?. 2. 998 zemřel cca. 1001 ve Fuldě v Německu

Řek, civilním jménem Filagatós, narodil se v Rossanu v Itálii. Když se Oto III. vrátil z Itálie do Německa frakce italských šechticů v čele s Crescentiem, sesadila papeže Řehoře V. a s podporou byzantského císaře Basila II. zvolila vzdoropapežem Filagatóse. Vzpoura byla potlačena Otou III., Jan XV. uprchl z Říma, ale byl chycen vojáky. Janu XV. byl uřezán nos, uši, vyříznut jazyk a byl oslepen. Na přímluvu papeže Řehoře V., byl jeho život ušetřen a byl poslán do vyhnanství do kláštera ve Fuldě v Německu. Zde roku 1001 zemřel.