138. Jan XV. (Ioannes)

V roce 993 jako první papež vyhlásil slavnostní kanonizaci - svatořečení. Kanonizoval augsburského biskupa Oldřicha (Ulricha), do té doby mohli svatořečit nové světce biskupové. Udržoval styky s kyjevským panovníkem sv. Vladimírem. V roce 996 Otto III. podnikl cestu do Itálie, aby se nechal od papeže korunovat císařem, ale než dorazil do Říma, Jan XV. zemřel.