126. Jan XI. (Ioannes)

Nemanželský syn papeže Sergia III. a Marozie, která chtěla ve svých rukou soustředit s jeho pomocí veškerou moc. Sám do ničeho nezasahoval, žil velice skromně (kronikáři ho kritizovali, že neměl žádný vladařský lesk). Jeho matka Marozie byla vdaná s italským markrabětem Alberichem I. ze Spoleta (889-925), po jeho smrti se vdala podruhé. Její manžel Guido Toskánský (+929) byl bratrem hraběte Huga I., krále z Arles (915-954). Svého švagra Huga I. si vzala po smrti Guida Toskánského (Quida Tusculského). Takový sňatek nebyl dovolen. Kvůli poslednímu nedovolenému matčinu sňatku vyvolal jeho nevlastní mladší bratr Alberich II. (915-954, syn Marozie z 1. manželství) v r. 932 povstání a papeže i s matkou zajal. Jan XI. zemřel ve vězení.