123. Jan X. (Ioannes)

Jeho volba byla silně ovliněna Theodorou, pro kterou byl zpočátku lehce manipulovatelný. Jako první papež se zúčastnil se zbraní v ruce války proti Saracénům a ty v srpnu 915 porazil. Jmenoval svého bratra Petra římským markrabětem. Podporoval mnišskou reformu v Cluny a potvrdil přísná řeholní pravidla. Spojil se s Maroziiním nepřítelem Hugem z Francie. Za to proti němu vyprovokovala její matka Theodora povstání. Papež byl zajat, sesazen a ve vězení uškrcen.