108. Jan VIII. (Ioannes)

Je považován za jednoho z nejschopnějších papežů v 9. století, byl významným reformátorem. Vydal bulu Industriae tuae, kterou potvrdil moravsko-panonské arcibiskupství a vzal do ochrany jeho arcibiskupa sv. Metoděje. Přesto bavorští biskupové sv. Metoděje uvěznili v r. 870. Ve vězení v klášteře Ellwangen byl dva a půl roku. Mezitím si Moravané stěžovali u papeže. Na papežův příkaz museli němečtí biskupové sv. Metoděje propustit, sami ho uvést do úřadu na Moravě a byli suspendováni. Papež dal opevnit římskou čtvrť za hradbami s basilikou sv. Pavla a nové město bylo nazváno Joannispolis (Janovo město). Hradby byly dokončeny v roce 883. Město existovalo do roku 1348, kdy bylo zničeno zemětřesením. Papež byl otráven a zavražděn vlastními příbuznými, kteří se nemohli dočkat dědictví. Jan VIII. byl první papež, který zemřel násilnou smrtí, ale ne pro víru.