Jan VIII - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 27. 1. 844 do: 27. 1. 844, kdy se vzdal úřadu

Jáhen Jan byl zvolen aklamací (tj. bez hlasování, pouhým projevem souhlasu přítomných lidí). Po zvolení Sergiuse II. vtáhl do Lateránu jáhen Jan se svými přívrženci, bourali oltáře, trhali roucha a prohlásili Jana za papeže. Když se blížilo vojsko, Janovi stoupenci uprchli a nechali jej samotného. Vzdal se papeži, který zabránil jeho bičování.