107. Hadrián II. (Adrianus)

V mládí se Hadrián oženil s dívkou jménem Stephanie, s níž měl dceru. Po jeho zvolení papežem s ním obě žily v Lateránském paláci v Římě. V roce 868 však byly uneseny a zavražděny na příkaz vzdoropapeže Anastasia. Sehrál velkou roli v misijním díle slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje. V letech 867–868 Metoděj a především Konstantin obhájili v Římě používání staroslověnského jazyka při bohoslužbách. Papež Hadrián II. to potvrdil v listu Gloria in excelsis Deo. Bylo to poprvé, kdy byla na západě překonána tzv. trojjazyčná hereze - jednalo se o tvrzení latinských církevních otců, že bohoslužby mohou být slouženy pouze ve třech jazycích: řecky, hebrejsky a latinsky. Roku 869 vysvětil tři slovanské učedníky na kněze a Metoděje na arcibiskupa moravsko-panonské diecéze se sídlem na Velehradě.