Donus

neexistující osoba - fabulace. Vymyšlená postava ve 13. století. V některých pozdějších seznamech bývá uváděn jako vzdoropapež v r. 972. Jeho jméno se v dobových dokladech 10. století nikde nevyskytuje.