130. Agapet II. (Agapetus)

Ve vládních záležitostech se nijak neprojevil, stejně jako jeho několik předchůdců. Podporoval šíření křesťanství do severní Evropy. Proti italskému králi Berengaru II. povolal Otu I., kterého ale odmítl roku 951 korunovat císařem. Fakticky ovšem Itálii vládl Alberich II. ze Spoleta, který krátce před svou smrtí zavázal římskou šlechtu i klérus přísahou, že po Agapetově smrtí zvolí papežem jeho syna Oktaviána, což se také stalo.