121. Anastasius III.

O papeži nejsou prakticky žádné záznamy, jeho pontifikát spadal do období, kdy Řím a papežský stolec ovládal Theofylakt a jeho žena Marozie, kteří schválili jeho kandidaturu. Byl ctěn pro své zásluhy. Věnoval se duchovní činnosti, ale světskou vládu ponechal v rukou senátora Theofylakta.