Anastasius III.- vzdoropapež

vzdoropapežem od: 21. 9. 855 do: 24. 9. 855, kdy byl sesazen

Dosazen císařem Lotharem. Se svými stoupenci vylomil dveře svatopetrského velechrámu, ničil obrazy a oltáře. Pak odtáhl do Lateránské baziliky, kde shodil z trůnu zvoleného papeže Benedikta. Posadil se na stolec, ale když viděl, že ani hrozbami nepřinutí Římany odpadnout od Benedikta, začal vyjednávat. Císař Lothar I. ho po vyjednávání nechal vyhnat svými legáty z Říma.