91. Zachariáš (Zacharias)

Znal se s otcem sv. Karla Velikého, Pipinem Krátkým, synem Karla Martella, kterému udělil dědičný titul Nejkřesťanštější král, korunoval ho papežovým jménem biskup sv. Bonifác. Zachariáš se zasazoval o mír s Langobardy a dosáhl úspěchy v jednání, byl poslední ze seznamu východních (řeckých a syrských) papežů.