59. Vigilius

Na stolec sv. Petra uveden až 11.11.537, po abdikaci papeže Silveria, císař Justinián I. usiloval o získání sektářů, vydal edikt o správnosti bludů, papež odmítl podepsat souhlas s ediktem, 22.11. 545 byl na císařův rozkaz zatčen, odvezen do Konstantinopole a obviněn z bludu a uchvacování moci, později zproštěn obvinění. Roku 553 byl svolán Druhý cařihradský koncil, který odsoudil monoteletismus (jedna vůle u Krista), nemocný papež odjel z Cařihradu, do Říma nedojel a zemřel v Syrakusách.