Vavřinec - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 22. 11. 498 do: 505, zemřel: 507 v okolí Říma

Po smrti papeže Anastasia II. došlo k dvojí volbě papeže - většina, nespokojená s Anastasiovým probyzantským postojem, zvolila za nového papeže Symmacha, menšina, nakloněná Byzanci, volila Laurentia. Proto byl o rozhodnutí požádán král Theodorich, který rozhodl ve prospěch Symmacha. Po třech letech vznikl spor nanovo. Theodorich pověřil roku 501 prošetřením žalob synodu. Synoda pak v Symmachově nepřítomnosti rozhodla, že jako držitel apoštolského úřadu nepatří před lidský soud, protože stojí před soudem Božím. Proto byla Symmachovi vrácena všechna práva. Laurentius se vrátil roku 501 do Říma, odkud ustoupil teprve roku 506 na Theodorichův rozkaz. Zbytek svých dní strávil na jednom venkovském sídle v přísné samotě.