84. Sergius I.

Potvrdil řecky zpívané vzývání Kyrie eleison – Pane smiluj se, které ustanovil 82. papež Jan V. Zavedl některé mariánské svátky a svátek Povýšení Sv. Kříže 14. 9., potvrdil zavedený svátek Hromnic spojený s procesím se svícemi (49. sv. Gelasius I.). V r. 691 svolal císař Justinián II. koncil do Konstantinopole, aby upravil poměry v církvi. Papež vznesl námitky, že císař vnucuje Západu východní zvyky. Ten poslal vyslance Zachariáše, aby papeže zatkl a přivezl na císařský soud. Vyslanec se setkal s odporem Římanů a musel se ukrýt v papežově ložnici. Císař byl po těchto událostech sesazen.