65. Sabinianus

Do úřadu nastoupil až po 6 měsících, protože čekal na schválení od císaře Foky. Během jeho pontifikátu byl Řím zasažen hladomorem. Sabinianus byl často kritizován za to, že během tohoto hladomoru nerozdával obilí z papežských sýpek zdarma, jak to dělal jeho předchůdce, ale že bohatým prodával a rozdával pouze chudým. Připisuje se mu zavedení zvonění na zvony před začátkem mše.