58. Silverius (Silver)

Syn 52. papeže Hormisdase, působil jako římský podjáhen, zvolen 58. papežem v r. 536. První papež z řádu sv. Benedikta OSB. Na stolec sv. Petra nastoupil 8. 6. 536, ostrogótský král Theodahad ho uznal za římského biskupa, ale manželka byzantského císaře Justiniána I. císařovna Teodora chtěla na stolec sv. Petra dosadit svého oblíbence, jáhna Vigilia. Papeže obvinila, že na Řím povolal Góty, císař poslal do Říma vojáky pod vedením velitele Belisara, který 7. 12. 536 vstoupil do Říma, po dohodě s papežem o neválčení převzal Řím bez boje, na jaře změnil názor, svolal soud, prohlásil papeže za zrádce císařství a zatčeného dal odvézt 11. 3. 537 do vyhnanství do Patary v Lykii. 29. 3. 537 byl v Římě Vigilius prohlášen papežem a vysvěcen na biskupa. Patarský biskup dosáhl u císaře, aby se papež mohl vrátit do Věčného Města, tam byl hned po příjezdu zatčen a vypovězen Vigiliem na ostrov Palmaria u Neapole, kde se 11. 11. 537, zklamán a vyčerpán, vzdal úřadu. Zemřel umučen hladem.