51. Symmachus (Symnachus, Symach)

Jeho volbu nechtěla část duchovenstva a většina senátu uznat. Ve stejný den zvolili protipapeže Vavřince. Císař Teodorich vyřešil volbu ve prospěch Symacha. Senátor Festus Symacha obvinil z různých zločinů. Byla proto svolána synoda (v r. 501), při cestě na ni byl papež přepaden a unikl do svatopeterské baziliky. Synoda zasedla bez papeže, obhájila jej a vzdoropapeže Vavřince exkomunikovala. Vavřinec neustoupil a zůstal v Římě. V roce 505 poslal papež jáhna Dioskura do Ravenny k Teodorichovi se stížností na nesnesitelné římské poměry. Král pak zakročil a Vavřinec odstoupil. Symach byl první papež, který poslal palium arcibiskupovi arelatskému, Caesariovi.