89. Řehoř II. Veliký (Gregorius)

Za jeho pontifikátu zahájil byzantský císař Lev III. obrazoborectví (boj proti obrazům - ikonoklasmus), který oslabil císařovu moc a autoritu. Papež dbal, aby nedošlo ke vzpouře proti císaři, ale vystupoval velice rozhodně proti obrazoboreckým nařízením panovníka. 15. 3. 716 vyslal na žádost bavorského vévody Teoda do Německa biskupa a kněze, aby uspořádali církevní organizaci, anglického mnicha Wynfritha pověřil misiemi v Německu, po třech letech ho vysvětil na biskupa a dal mu jméno Bonifác.