74. Martin I. (Martinus)

Za odsouzení monotheletických bludů císaře Konstanse II. na synodě v Lateránu (monotheletisté učili, že Kristus má jen jednu božskou vůli, a tím zpochybňovali Kristovo lidství), byl na rozkaz císaře 17. 6. 653 zatčen, odvezen do Konstantinopole a odsouzen k trestu smrti pro velezradu. Dostal milost a byl odvezen do vyhnanství na Chersonu, kde ve vězení zemřel hladem. Už za jeho života byl zvolen jeho nástupce, který nastoupil do úřadu zřejmě až po jeho smrti. (Byl papežem buďto až do své smrti, nebo do volby svého nástupce Evžena I. (10. srpen 654), s níž vyslovil souhlas, jehož dobrovolnost je diskutabilní).