97. Lev III. (Leo)

Na konci 8. století se stal obětí spiknutí vedeného synovcem předchozího papeže (Paschalisem), během kterého byl přepaden a zmrzačen. Přikázali katovi, aby mu vytrhl jazyk a oslepil ho. Nepodařilo se ho úplně zmrzačit, s pomocí přátel uprchl do Spoleta, odtud do Vestfálska, kde pobýval sv. Karel Veliký. Zde ho zastihla obžaloba, kterou zaslali spiklenci králi Karlovi. Ten po šetření poslal na podzim roku 799 papeže s doprovodem vojska zpět do Říma. 25.12.800 korunoval Karla I.Velikého v chrámu sv. Petra v Římě za prvního císaře obnovené římské říše. Zánik říše ohlásil až 2. 8. 1806 poslední římský císař František II., římské císařství trvalo 1006 let). Potvrdil usnesení synody v Cáchách o „filioque“, že Svatý Duch vychází z Otce i Syna.