80. Lev II. (Leo)

Pocházel ze Sicílie, původním povoláním lékař, znalec Písma Svatého a jazyků, vysoce vzdělaný v teologii, řečtině, zpěvu a rétorice. 3. 7. 683 zavedl kropení svěcenou vodou při obřadech ve mši svaté, v ten den večer zemřel. Volba papeže Lva II. byla potvrzena byzantským císařem teprve poté, co Lev II. odsouhlasil závěry 3. konstantinopolského koncilu. Lev II. akceptoval odsouzení svého předchůdce Honoria (625 – 638), protože mu kladl za vinu, že se provinil proti čistotě víry. Volbou Lva II. a zmíněnými rozhodnutími byl znovu nastolen smír mezi křesťanským Východem a Západem.