Konstantin II. - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 5. 7. 767 do: 31.7.768, kdy byl sesazen

Bohatý Říman, laik, který se za pomoci šlechty nechal zvolit papežem. Nechal se během dvou dnů vysvětit od jáhna až po biskupa, což odporovalo kanonickému právu. Byl svržen po zásahu Langobardů a kanonicky degradován. Byl oslepen a zavřen v klášteru. Od té doby o něm nejsou žádné zprávy.