88. Konstantin (Constantinus)

První polovina jeho vlády byla poznamenána krutým hladomorem v Římě. V Konstantinopoli dosáhl od císaře Justiniána II. obnovení všech práv římské církve. Po návratu papeže do Říma byl císař sesazen a nový císař Bardanes měl opět snahu opět oživit monotheletismus, což se mu nepodařilo.